ASÜ’ye YEVDES Kapsamında Bir Destek Daha

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının AB fonlarıyla finanse ettiği ve kısa adı YEVDES olan “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” projesi kapsamında daha önce teknik destek hakkı elde eden Aksaray Üniversitesi (ASÜ), iş tanımına uygun bulunan projesi ile eğitim desteği almaya da hak kazandı.

Eğitime katılacak kişilerin seçiminde; kurumların coğrafi dağılımı, proje başvurularının tematik dağılımı, kurum içinde görev yapılan bölüm, cinsiyet, aynı kurum ya da aynı birimden başvuru yapan kişi sayısı, personelin hangi düzeyde görev yaptığı, coğrafi bölgelere göre kurumların özel eğitim ihtiyaçları, eğitim ve çalışma deneyimi gibi ölçütler dikkate alındı. Bu kapsamda ASÜ akademik personellerinden Prof. Dr. Kemal Aldaş, Doç. Dr. Tolga Taner, Doç. Dr. Yusuf Kaygısız, Dr. Öğr. Üyesi Hacı Murat Demir, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Çelik ve idari personellerden Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy, Mustafa Şafak, İlhan Kocabaş ve Sinan Şenel eğitim desteği kazandı. Güz döneminde düzenlenecek eğitim programında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları ve yatırımlarına ek olarak, sürdürülebilir enerji finansmanı, enerji projeleri yönetim döngüsü ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği farkındalığı gibi konular işlenecek.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, eğitim desteği almaya hak kazanan personeli tebrik etti ve proje kapsamında teorik eğitime ek olarak, Ankara’da bulunan örnek bina ve işletmelere saha gezileri düzenleneceğini de belirtti. 

1521