İnternet Kesintisi

Üniversitemizde zaman zaman Ulusal Akademik Ağ'dan kaynaklı internet kesintileri yaşanmaktadır. Servis sağlayıcıdan kaynaklanan sorun nedeniyle web sitelerine erişim durmakta ya da geç gelmektedir. Ulusal Akademik Ağ söz konusu problemin çözümü ile ilgili çalışmalarını devam ettirmektedir.