ÖYP Araştırma Görevlilerinin Dikkatine

Üniversitemiz ÖYP’li Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca görevli oldukları Üniversite Rektörlüklerinden alacakları, “Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara yada terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı yada bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında işlem tesis edilmediğine ilişkin belgeyi”  08 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

NOT: Belgeler elden veya posta ile teslim edilebilecektir. Postadaki gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu değildir.