SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ

İŞLEM

SÜRE

TARİH ARALIĞI

Başvuru

10 Gün

2/1/2018 - 11/1/2018

Tespit Komisyonu İncelemesi ve

Hak Sahiplerinin İlanı

40 Gün

12/1/2018 - 20/2/2018

İlana İtiraz

3 Gün

21/2/2018 - 23/2/2018

İtirazın İncelenmesi, Kesin

Listenin İlanı

7 Gün

24/2/2018 - 2/3/2018

Sınavın Gerçekleştirilmesi

20 Gün

3/3/2018 - 22/3/2018

Sınav Kuruluna İtiraz

4 Gün

23/3/2018 - 26/3/2018

İtirazın İncelenmesi, Kesin

Listenin İlanı

5 Gün

27/3/2018 - 31/3/2018

Hak Sahiplerinin Topluca İşçi Kadrosuna

Geçirilmesi İçin Son Gün

2/4/2018