Uzaktan Eğitimle İlgili Duyuru

YÖK Yürütme Kurulunun 18.03.2020 tarihli kararı ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim-öğretimin uzaktan eğitimle devam etmesine karar verilmiştir. Buna göre, akademik ve idari personelimizle öğrencilerimizin aşağıdaki hususları dikkate almasında yarar görülmektedir:

1. Önlisans, lisans ve lisansüstü programların tamamında teorik dersler, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜZEM)’nin koordinasyonunda, uzaktan eğitimle verilecektir.

2.  Önlisans, lisans ve lisansüstü programların tamamında uygulamalı derslerden uzaktan eğitimle verilebilecek hale getirilebilenler uzaktan eğitimle verilecektir. Uzaktan eğitimle verilemeyenler ise imkânlar elverir elvermez yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılacaktır.

3. Ortak eğitimle ilgili çalışmalar sürmektedir, ilerde duyuru yapılacaktır.

4. Daha önce uzaktan eğitimle verilen dersler aynı şekilde verilmeye devam edecektir.

5. Ders Dışı Etkinlik dersi Üniversitemizce belirlenecek ve kamu yararına çekilmiş belgesellerin izlenmesi yoluyla işlenecektir.

6. 2019-2020 Bahar Yarıyılı için yapılacak sınavlarla ilgili ilerleyen süreçte bilgi verilecektir.

7. Lisansüstü eğitimle ilgili faaliyetler (yeterlilik sınavı, tez izleme komitesi, tez savunmaları, vs.) de “hukukî açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir” şekilde uzaktan eğitim imkânlarıyla devam edecektir.

8. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler alınacaktır.

9. Farabi Programı kapsamında diğer üniversitelerde bulunan öğrencilerimiz, bulundukları üniversitelerdeki şartlar çerçevesinde eğitim öğretimlerine devam edeceklerdir.

10. Erasmus ve Mevlana Programı çağrıları iptal edilmiştir.

11. Bütün bu süreçte, ilgili birimlerimiz, engelli öğrencilerimizin durumunu da dikkate alacaklardır.

Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bilgilendirmeler Üniversitemizin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır.